+38 067 000 10 05

Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

 про продаж товару

 

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України (іншого закону, який його замінить) умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх покупців (замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, замовлення товару на веб-сайті веб-сайту https://makosh-group.com.ua є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). 

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що мають бажання замовити та придбати товари, які продаються Поліщук Владислав Валерійович.

 

1. Визначення термінів.

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою https://makosh-group.com.ua створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.5. Продавець – Поліщук Владислав Валерійович


2. Предмет Договору
.

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

2.3. Покупець підтверджує, що він знає та розуміє, що Товар, який йому продається за цим Договором є отруйною хімічною речовиною (мікродобрива, мінеральні добрива), що можуть становити небезпеку для людей і тварин і зобов’язується дотримуватись техніки безпеки при транспортуванні та застосуванні за призначенням. 

 

3. Оформлення Замовлення.

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через спеціальну форму, або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають сумніви щодо їх дійсності, достовірності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.3.1. прізвище, ім'я Покупця;

3.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

3.3.3. контактний телефон.

3.3.4. код в ЄДР для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна., інші параметри обраного Покупцем Товару вказуються у замовленні Покупця.

3.5. Продавець має право запитувати у Покупця додадткову інформацію, яка необхідна для виконання зобов’язання з продажу товару.  У разі ненадання необхідної та запитуваної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за будь-які наслідки, спричинені цим.

3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти, а також запитувану Продавцем додаткову інформацію.

3.7. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в спеціальну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

3.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

3.9.1. Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти).

3.9.2. Покупець повністю ознайомлений з правовою інформацією щодо користування веб-сайтом Поліщук Владислав Валерійович та положеннями Політики конфіденційності Продавця.

3.9.3. Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.


4. Ціна
та порядок розрахунків.  

4.1. Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інінтернет-магазину. При цьому, Покупець підтверджує, що він ознайомлений з тим, що зазначені на сайті Інтернет-магазину ціни можуть відрізнятися, а тому остаточну вартість Товару формується під час здійснення замовлення.

4.2. Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку, інших показників, які пливають на формування ціни Товарів. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Оплата Товару здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок Продавця.

4.4. Покупець здійснює 100% передоплату Товару під час його замовлення на сайті Інтернет-магазину. Інший порядок розрахунків може визначатись виключно за погодженням Сторін.

4.5. Вартість Товару яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця.

4.6. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора інтернет-магазину.

4.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту зарахування коштів на банківський рахунок Продавця.

4.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, визначеними Продавцем.


5.
Передача товару.

5.1. Товар вважається переданим Продавцем і прийнятим Покупцем:

- за кількістю і вагою – згідно кількості і вазі, вказаним у видаткових накладних;

- за якістю – у відповідності з якістю, вказаною в сертифікаті якості, виданому заводом-виробником.

5.2. Право власності переходить до Покупця виключно після зарахування коштів на банківський рахунок Продавця.

5.3. Ризик випадкового знищення або пошкодження Товару несе Покупець з моменту надання Товару в розпорядження Покупцю на складі Продавця та/або передання Товару перевізнику.

5.4. Товар продається в упаковці заводу-виробника зі стандартним маркуванням.

5.5. Вся супроводжувальна і технічна документація за Договором складається українською або іншою, визначеною Продавцем, мовою.

5.6. Покупець повинен перевірити якість та кількість Товару, а також відсутність пошкоджень Товару в момент його отримання та негайно, але не пізніше наступного дня, письмово  повідомити про це Продавця. У разі ненадходження у вказаний строк такого повідомлення про недоліки Товару, він вважається прийнятим Покупцем, як такий, що відповідає всім вимогам та є якісним.

 

6. Права та обов’язки Сторін.

6.1. Продавець зобов’язаний:

6.1.1. Продати Покупцеві Товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

6.1.2. Не розголошувати конфіденційну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, цим Договором, Політикою конфіденційності Продавця та під час виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

6.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

6.2.2. Затребувати у Покупця додаткову інформацію, яка необхідна для продажу Товару.

6.2.3. Відмовити Покупцю у продажу Товару у випадку невиконання Покупцем обов’язків з оплати Товару, надання необхідної інформації.

6.2.4. Продавець має інші права, що випливають з суті цього Договору та норм чинного законодавства України.

6.3 Покупець зобов'язаний:

6.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом цього Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину, а також – з правовою інформацією щодо користування сайтом Інтернет-магазину, Політикою конфіденційності Продавця.

6.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для продажу Покупцеві замовленого Товару.

6.4. Покупець має право

6.4.1. Отримати інформацію про Товар (найменування, кількість, якість, вартість тощо).

6.4.2. За умови належного виконання обов’язків за цим Договором вимагати від Продавця виконання обов’язку з продажу Товару.

6.4.3. Покупець має інші права, що випливають з суті цього Договору та норм чинного законодавства України.

 

7. Відповідальність Сторін та вирішення спорів.

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок порушення Покупцем вимог щодо використання, зберігання, транспортування Товару, придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. За безпідставну відмову  в прийнятті або оплаті проданого Товару, а також несвоєчасну або неповну оплату товару Покупець сплачує Продавцю штраф в розмірі 5% від вартості Товару. При цьому, у разі безпідставної відмови від Товару, Покупець відшкодовує усі транспортні витрати на доставку товару до Покупця та повернення Товару.

7.5. За прострочення здійснення розрахунку вартості Товару, якщо термін несплати або порушення строків оплати складає більше п’яти  календарних днів, Покупець додатково сплачує Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу  за кожен день прострочення.

7.6. Продавець несе відповідальність за поставку неякісного Товару (закам’янілого; такого, що втратив свої властивості; товару, що не відповідає сертифікату якості)  та оплатити штраф в розмірі  2% від вартості проданого неякісного Товару.

7.7. За невиконання і/чи неналежне виконання інших обов’язків по даному Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

7.8. Усі спори вирішуються шляхом переговорів. При цьому, Сторони погоджують, що досудовий порядок врегулювання спорів не є обов’язковим для Сторін.

 

8. Форс-мажорні обставини.

 8.1. Кожна зі Сторін не відповідає за невиконання, несвоєчасне або невідповідне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо вищезгадане невиконання, несвоєчасне або невідповідне виконання обумовлене форс-мажорними обставинами (форс-мажор). До форс-мажорних обставин належать, зокрема: пожежі, урагани, повені, землетруси, епідемії, і інші стихійні лиха та техногенні катастрофи, повстання, ембарго, війна та воєнні дії якого-небудь типу (включаючи громадянську війну), окупація, мобілізація, порушення цивільного порядку, загальнонаціональні сутички, інші обставини, визначені чинним законодавством України як форс-мажорні.

8.2. У випадку настання подій, вказаних в п. 8.1. даного Договору, Сторона, яка підпала під дію форс-мажорних обставин, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) робочих дні після того, як вона зазнала дії форс-мажорних обставин, повідомити в письмовій або усній формі (по телефону) іншу Сторону про ці обставини та їх вплив на виконання відповідних зобов'язань за Договором.

8.3. Настання форс-мажорних обставин повинно підтверджуватись відповідним документом, виданим уповноваженим органом України.

8.4. Результатом виникнення форс-мажорних обставин є продовження строку виконання зобов'язань або строку дії Договору на час їх продовження, якщо Сторони не вирішать інакше.

8.5. Настання форс-мажорних обставин, не звільняє Сторін від відповідальності за порушення, яке було вчинене до настання форс-мажорних обставин.

8.6. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Сторін від виконання обов’язків, які виникли до настання таких обставин.

8.7. У випадку, якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше трьох місяців підряд, Сторони проводять додаткові переговори з метою виявлення прийнятних альтернативних способів виконання цього Договору.

 

9. Конфіденційність і захист персональних даних.

9.1. Сторони за цим Договором, в тому числі особи, які його підписали, дають свою згоду на використання своїх персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» (іншого закону, який його замінить).

9.2.  Сторони дають свою згоду і не заперечують проти використання своїх персональних даних у всіх документах, які стосуються цього Договору.

9.3. Умови цього Договору та його невід’ємних частин містять конфіденційну інформацію. За виключенням випадків, передбачених чинним законодавством Україна, Сторони зобов’язуються зберігати і не розголошувати інформацію про наявність і зміст даного Договору та його невід’ємних частин, а також і будь-яку письмову, усну інформацію, отриману конфіденційно від іншої Сторони у зв’язку з виконанням умов Договору, якщо тільки така інформація не є чи не стане публічно доступною в результаті її санкціонованого із Сторонами розголошення. Жодна із сторін не буде розкривати таку інформацію будь-якій третій Стороні, за винятком випадків, коли це необхідно для виконання умов даного Договору чи за умови, що така особа буде дотримуватися конфіденційності даного Договору та його невід’ємних частин.

9.4. Сторони гарантують, що будь які персональні дані та конфіденційна інформація, надані за цим Договором, обробляються і передаються у відповідності до вимог чинного законодавства України. Сторони гарантують, що передача та обробка отриманих персональних даних та конфіденційної інформації здійснюється з метою забезпечення виконання зобов'язань за даним Договором, в обсязі та в межах, визначених Законом та надають одна одній право збирати, зберігати і будь-якими способами обробляти персональні дані та конфіденційну інформацію. Спосіб обробки персональних даних – змішана обробка персональних даних з використанням, як автоматизованої інформаційної системи, так і паперових носіїв. Підписи у Договорі та вказаних документах уповноважених осіб Сторін означають однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що уповноважена особа кожної із Сторін ознайомлена зі змістом ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та з метою обробки персональних даних. У разі порушення однією із Сторін вимог законодавства про захист персональних даних, інша Сторона не несе відповідальності за таке порушення. Дана згода та положення діють безстроково.

9.5. Замовляючи Товар, Покупець підтверджує те, що він ознайомлений з Політикою конфіденційності Продавця та правами володільця персональних даних.

 

10. Інші умови Договору.

10.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України та до повного виконання Сторонами договірних зобов’язань.

10.2. Дійсність, тлумачення та виконання даного Договору регламентуються нормами чинного законодавства України.

10.3. Сторони дійшли згоди, що листування за цим Договором здійснюється письмово, у тому числі, за допомогою засобів електронного зв’язку, електронної пошти, кур’єрською або поштовою службою.

10.4. При цьому, факсимільні, електронні та скановані копії Договору, а також всіх інших документів, що є невід’ємною його частиною, з підписами і відбитками печаток сторін, отриманих в електронному вигляді та за допомогою засобів електронного, факсимільного зв’язку, мають юридичну силу до моменту отримання оригіналів таких документів.

10.5. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

10.6. Приймаючи викладену у цьому Договорі пропозицію, Покупець підтверджує те, що він чітко розуміє зміст та умови цього Договору та повністю погоджується з ними.


11.
Адреса та реквізити Продавця.

 

 Поліщук Владислав Валерійович

 

Юридична адреса: 21037, м. Вінниця, вулиця Келецька, будинок 39, приміщення 210

Код отримувача

3708808492

Рахунок отримувача

UA773026890000026003055363156

ВIННИЦЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Е-mail: finance@makosh-group.com.ua