fbpx

Цукровий буряк: вибір насіння, ґрунту, добрива для підживлення

Сахарная свекла
Сьогодні ми не уявляємо і дня без білого та солодкого продукту. Окрім основного продукції – цукру, з даної культури ми отримуємо сировину для відгодівлі тварин – жом, сировину для переробної промисловості – мелясу та патоку, природне добриво – дефекат. Маючи стільки застосувань ця культура має високу рентабельність в Україні.

Однак, порівнюючи культуру землеробства в Україні з зарубіжними, можна легко зрозуміти, що українські аграрії не в повній мірі використовують генетичний потенціал цієї с.-г. рослини. Варто пам’ятати, що цукристість та валовий збір, а відповідно і прибуток від його реалізації на пряму залежить від кількості внесених добрив. Тож потрібно правильно підходити до вибору посівного матеріалу та добрива.

Для отримання високих прибутків від цукрового буряка необхідно врахувати:

 • якісний посівний матеріал – насіння з потужним генетичним потенціалом;
 • ґрунтово-кліматичні умови – мають велике значення при вирощуванні буряка;
 • вибір мінеральних добрив – без них не можливо отримати буряк з високою цукристістю.

 

цукровий буряк фото

 

Вибір гібриду насіння та ґрунту для вирощування цукрового буряку

До вибору насіннєвого матеріалу необхідно підходити досить ретельно. З поміж великої кількості гібридів вітчизняної та закордонної селекції потрібно віддавати перевагу тим, які адаптовані під ґрунтово-кліматичні особливості регіону вирощування.

Коренева система буряка цукрового складається з основного кореня та бічних корінців. Основний корінь має потовщену структуру та заглиблюється в ґрунт на 1-1,5 м. Бічні корінці відходять від основного в радіусі 1-1,5м.

 

коренева система цукрового буряка

Така коренева система вимагає глибоких та пухких ґрунтів, щоб буряк міг добре засвоювати поживні речовини.
Ідеальним для вирощування солодкого коренеплоду є глибокі, багаті на органічні речовини чорноземи, дерново-лужні, темно-сірі опідзолені ґрунти.

Значно менший урожай можна отримати на світлих та світло сірих опідзолених ґрунтах.
Дуже погано цукровий буряк розвивається на важких глинистих та бідних піщаних ґрунтах.

Варто звернути увагу на щільність ґрунту. На чорноземах вона має бути 1-1,2 г/см3, на сірих і світло-каштанових – 1,2-1,3 г/см3, на дерново-підзолистих – 1,3-1,4 г/см3. Якщо щільність ґрунту вища зазначеної, то рослини мають довший період вегетації, а коренеплоди деформується. Переущільнений ґрунт та утворення плужної підошви призводить до зниження урожайності культури та до роздвоєння коренеплоду.

Оптимальний рівень pH ґрунту для буряків має досить широкий спектр – між 5,5 і 7,5. При меншому рівні нижнього діапазону pH рослини наражаються на вплив токсичного алюмінію. Тому при вапнуванні – найпершим завданням має бути нейтралізація іонів алюмінію. Наступною дією є відновлення відповідної біологічної активності ґрунту. Величину дози вапна визначає рівень pH та агрономічна категорія ґрунту.

Слід пам’ятати, що не рекомендується вносити одноразово великі дози на кислі та легкі ґрунти. Занадто різка зміна pH ґрунту викликає низку побічних ефектів, серед них – порушення засвоювання фосфору. Вапнування потрібно ділити на два етапи. В перший рік застосовують зменшену дозу, а через рік проводиться коригування решти дози, в залежності від зміни pH і реакції рослин на вапнування.

Особливості живлення цукрового буряку

Цукровий буряк відноситься до культурних рослин з досить значними потребами в живленні добривами. Накопичення поживних речовин відбувається в три етапи. В кожному з них відзначається домінування калію над іншими компонентами, навіть над азотом.

На початку вегетації дуже важливим є режим оптимального підживлення рослин комплексом NPK (мінеральні добрива, які складаються з азоту (N), фосфору (P), калію(K) у формі доступній для засвоювання). Процес підгортання рядків покращує аерацію ґрунту, активізуються ростові процеси рослини, покращується процес живлення. В цій фазі буряки особливо інтенсивно нагромаджують K і N. Денна акумуляція калію може становити навіть 12 кг K2Oга.

У цій же фазі спостерігається підвищена потреба буряків в Mg, B і Mn. У свою чергу, в фазі дозрівання надмірне поглинання рослинами азоту, яке активно стимулюється рештою мікроелементів, призводить до подовження фази росту листків за рахунок кореневої маси та самих коренеплодів.

Необхідна кількість добрив для буряків встановлюється через визначення можливостей забезпечення рослин поживними речовинами на належному рівні, проаналізувавши при цьому їх наявність в ґрунті.

Удобрювання азотом

Азот є найважливішим поряд з водою фактором, який безпосередньо впливає на врожайність коренеплодів. Ознаками відсутності належної кількості азоту є:

 • сповільнений ріст рослини;
 • яскраво зелене листя;
 • схильність рослини до в’янення;
 • відмирання основної маси листя.

У свою чергу надмірна кількість азоту негативно впливає на врожайність і на якість коренеплодів, сприяє надмірному розростанню зеленої маси, знижує поляризацію, спричинює збільшення мелясотворних компонентів, є причиною розвитку хвороб листя.

Поділ дози азоту повинен враховувати підвищену потребу цього компоненту ще до початку змикання рядків, а також ризик посухи, яка може наступити в цей період (ускладнений забір азоту). Слід пам’ятати, що цукровий буряк надає перевагу азоту в нітратній формі. Саме ця форма азоту сприяє швидкому росту рослини та оптимальному поглинанню нею катіонів калію та натрію. Надмірна кількість аміачного азоту в ґрунті негативно впливає на проростання і подальший ріст буряку.

Добрива такого типу слід застосовувати в період, який забезпечить, хоча б частково, перетворення форми амонію у форму нітрату (процес нітрифікації) безпосередньо перед посівом буряків.

Традиційно основна доза азотних добрив вноситься в основне удобрення. Решта дози можна вносити до фази 7 – 8 листка. Запізнення з внесенням азоту або невчасне його поглинання рослиною через посуху, негативно вплине на врожайність і якість коренеплодів (зменшується поляризація і збільшується вміст амінного азоту). З мінеральних добрив у рядки вносять гранульований Superfosfat Makosh z mikroelementami, Makosh Universal z borem та Kalium Makosh під основний обробіток. Таке внесення добрив дозволяє отримати високий якісний врожай при значно менших дозах азоту.

Удобрювання калієм

Буряк має особливу потребу в живленні калієм.
Дефіцит калію проявляється:

 • повільнішим темпом росту рослини;
 • прискореним в’яненням листя;
 • хлорозом;
 • некрозом зрілого листя.

Якщо рівень калію надалі знижуватиметься, це призведе до повного відмирання листяної маси.

Удобрювання калієм цукрового буряка

Недостатня кількість калію (або його відсутність) перешкоджає нормальному транспортуванню сахарози до коренеплодів. Кількість K в ґрунті повинна бути високою не лише в орному пласті, але й в підорному. Агрохімічними дослідами встановлено, що цукровий буряк великою мірою реагує саме на рівень збагачення ґрунту компонентом K.

Тому найпершим завданням при плануванні живлення калієм має стати правильно проведене оцінювання рівня родючості ґрунту та баланс вказаного компоненту в сівозміні. Живлення цукрового буряка калієм проводиться в осінній період, після збору врожаю попередника.

Дози калію коливаються в широкому діапазоні – в залежності від виду ґрунту та рівня потреби калію в ньому. Таку дозу можна внести одноразово або розділити її на дві частини – осінню і весняну (стартову) в співвідношенні 75% і 25%. При цьому оптимальна доза калію восени не повинна перевищувати 240 кг K2Oга.

Удобрювання фосфором

Алгоритм дії фермера при регулюванні в ґрунті рівня поживних речовин, зокрема фосфору, є аналогічним до калію. Першим завданням є створення балансу і визначення кількості фосфору в ґрунті. На ділянках з низьким рівнем фосфору в ґрунті слід відрегулювати рівень вмісту цього компоненту.

З розрахованої дози фосфору, вносимо восени ¾ дози, а 1/4 – навесні разом з калієм як стартову дозу. Весняне удобрювання фосфором на ділянках з середнім рівнем вмісту цього компоненту в ґрунті в дозах більших від потреб рослини є необґрунтованим. Для оптимального живлення достатньою є доза 30 – 45 кг P2O5/га. Вносячи добрива в рядок, дозу можна дещо зменшити, до 20 кг P2O5/га, розміщуючи добрива на відстані 6 см відносно насіння.

Позакореневе живлення цукрового буряка

Ефективність живлення азотом великою мірою залежить від споживання цукровими буряками магнію, сірки та інших мікроелементів. Mg і S пом’якшують вплив азотних добрив, який негативно позначається на якісних характеристиках коренеплодів. Ознаки дефіциту обох цих елементів зазвичай проявляються в період активної вегетації. Власне, професійний підхід до удобрювання і полягає на допосівному внесенні цих елементів.

Позакореневе живлення цукрового буряка

На ділянках з відрегульованим pH ґрунту добривом, яке коригує вміст Mg і S є Сульфат магнію кристалічний ARKOP, який вноситься по листку. Цю процедуру найкраще виконати в фазі 4-8 та 10-12 листків та напередодні змикання рядків. Цукрові буряки також дуже чутливо реагують на недостатню кількість мікроелементів, зокрема бору і марганцю.

Дефіцит бору:

 • перешкоджає нормальному розвиткові бутонів;
 • сповільнює ріст коренеплодів та листкової маси;
 • спричинює гангрену листя та коренів.

живлення цукрового буряка

Агрономи компанії «Макош» рекомендують використовувати наступні боровмісні добрива для позакореневого підживлення Максібор 21 або Еколист моно бор. В цих добривах міститься бор у легкодоступній органічній формі і має високу ефективність. У свою чергу позитивна роль марганцю на буряк випливає з його дії на економію азотних добрив, поліпшує відтік цукрів з листя у коренеплоди, фотосинтез та стійкість рослини до патогенів.

Він збільшує вміст хлорофілу, цукрів, підсилює інтенсивність дихання та підвищує здатність тканин утримувати воду. Недостатня кількість марганцю може проявитися хлорозом між нервами наймолодших листочків.

Недостатня кількість марганцю в цукровому буряку

Для компенсації дефіциту Mn рекомендується застосовувати Еколист моно Марганець.

Важливим для вирощування буряків є також і цинк. Суттєвий дефіцит цинку в ґрунтах спостерігається в тих господарствах, де довготривалий час на полях не вносили гній та на ґрунтах з pH вище 7,0. Ефективною технологією удобрювання є внесення цього елементу по листу мікродобривом Еколист моно цинк. Цинк збільшує ефективність засвоєння азоту і одночасно технологічний вихід цукру.

Позакореневе підживлення здатне:

 • забезпечити рослини необхідними елементами живлення в найважливіші фази росту та розвитку;
 • підвищити кількість поглинання поживних елементів з ґрунту;
 • нівелювати стрес після пестицидної обробки.

Купити добрива для підживлення цукрового буряка

Купувати мінеральні добрива для живлення цукрового буряка необхідно завчасно. При виборі постачальника добрив необхідно звертати увагу на якість пропонованих добрив, на умови постачання та місце зберігання добрив. Віддавайте перевагу тільки перевіреним постачальникам чи офіційним дилерам.

Компанія «Макош» доставляє добрива безпосередньо до господарства автомобільним чи залізничним транспортом. Добрива в компанії «Макош» зберігаються в сухому, критому складі в центрі України. З питань купівлі добрив звертайтеся до вашого регіонального представника або за телефоном 067-431-57-05

Зірок: 1Зірок: 2Зірок: 3Зірок: 4Зірок: 5 (Поки оцінок немає)
Loading...

Скористайтеся БЕЗКОШТОВНОЮ 
програмою “Агроном 24”

+38 067-431-45-99 - Косой Тимофій (Захід)
+38 067-431-05-88 - Щегловський Микола (Схід)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТАТТІ
квітень 27 2020, 13:37
На сьогоднішній день, найпопулярнішим азотним добривом в Україні є аміачна селітра. І це не дивно, адже кожен господар на своєму полі хоче максимально реалізува...
квітень 14 2020, 16:24
Правильна система живлення для соняшника. Рекомендації по внесенню добрив від компанії Макош Соняшник – одна з найголовніших олійних культур сільського госп...
квітень 06 2020, 15:24
Мінеральне добриво NPK Makosh z cynkiem. Детальний огляд від компанії Макош До Вашої уваги представляємо добриво НПК Макош з цинком. Дане добриво найкраще...
квітень 06 2020, 14:40
?Saletrosan - 30? Азотно-сірчане добриво ▪️N - 30% ▪️NO3 - 12% ▪️NO4 - 18% ▪️SO3 - 17,5% Містить дві ефективні форми азоту:? -нітратну, яка працює ві...
РЕКОМЕНДОВАНА ПРОДУКЦІЯ
УПАКОВКА: 500 кг, 50 кг
Застосування:
Добриво універсальне, його можна використовувати під основний, передпосівний обробіток та при посіві. Рекомендуємо застосовувати двохфазне внесення: 70% від запланованої норми під основний обробіток; 30% від запланованої норми при посіві; або вносити 10...
УПАКОВКА: 25 кг
Застосування:
Кристалічна форма забезпечує зручне застосування, а добре розчинні форми  магнію та сірки забезпечують швидке засвоєння цих складників рослинами.  Магній та сірка (в оксидній формі) дуже добре засвоюється через листову поверхню навіть за низької температури. Може бути в...
УПАКОВКА: 500 кг
Застосування:
Можна вносити як перед оранкою, культивацією, закриттям вологи, посівом так і після сходів на ярих та озимих культурах. Найкраще вносити перед прогнозованими опадами. Добриво також використовують для підживлення озимих культур ранньою весною по мерзлоталому ґ...
УПАКОВКА: 20 кг
Застосування:
Добриво призначене для позакореневого, дрібнокапельного підживлення у вигляді водного розчину самостійно або разом з розчином сульфату магнію, карбаміду чи іншими мікродобривами, а також відповідним, перевіреним на сумісність, пестицидом. Розчин використати б...
УПАКОВКА: 500 кг, 50 кг
Застосування:
Добриво універсальне, його можна використовувати під основний, передпосівний обробіток та при посіві. Рекомендуємо застосовувати двохфазне внесення. 70% від запланованої норми під основний обробіток; 30% від запланованої норми при посіві; або вносити ...
БЕЗКОШТОВНА консультація агронома-експерта
Замовити