+38 067 000 10 05

Особливості підживлення плодово-ягідних культур

Особливості підживлення плодово-ягідних культурЯгідні культури — кущові, напівкущові й трав'яні рослини, що дають їстівні плоди — ягоди, (суниця, полуниця, чорна смородина, малина, аґрус, білі й червоні порічки, журавлина, чорниця, брусниця).

В умовах сьогодення плодово-ягідні культури вирощуються в інтенсивних садах, які характеризуються щільною посадкою, раннім початком плодоношення та формуванням високого та якісного врожаю. Для забезпечення дерев елементами живлення в потрібній кількості та в потрібний час, необхідна зважена, глибоко продумана система удобрення.

Як показує практика та наукові дослідження, правильне обґрунтоване внесення добрив у садах забезпечує приріст врожаю від 25 до 50%.

В Україні на ягідні культури припадає близько 2% площі всіх плодово-ягідних насаджень. Перше місце серед них належить суниці, друге — чорній смородині, третє — малині; менше поширені аґрус і порічки. Урожайність ягідних культур відрізняється і залежить від схеми розсадки та самої культури.

Плануючи систему удобрення інтенсивних садів, слід звернути увагу на вимоги рослин до елементів живлення у відповідні фенологічні фази розвитку, а також ґрунтово-кліматичні умови закладеного саду. Слід також передбачити такий важливий фактор, як довготривале вирощування плодових насаджень на одному місці, а також рухомість та засвоєння елементів живлення.

Важливість елементів живлення для плодово-ягідних культур

Плодові та ягідні культури - багаторічні рослини. Впродовж усього свого життя вони ростуть і плодоносять на одному місці та виносять з ґрунту одні й ті самі елементи живлення.

Для живлення плодових рослин азот потрібен у значно більшій кількості ніж інші елементи. За його нестачі насамперед послаблюються ростові процеси, через що зменшується нагромадження біомаси між надземною частиною та кореневою системою.

Фосфор - сприяє швидкому руху калію і вступу рослин у плодоношення, стимулює процеси запліднення, формування та дозрівання плодів.

Калій - відіграє важливу роль у вуглеводному та білковому обмінах, активує ферменти, впливає на якість плодів, аромат та забарвлення. Сприяє підвищенню морозостійкості.

Кальцій - забезпечує ріст коренів та наростанню кореневих волосків, покращує якість урожаю, стійкість до транспортування.

Магній - впливає на плодоутворення, дозрівання та якість плодів, впливає на фотосинтез, нагромадження пластичних речовин.

Сірка - бере участь в утворенні хлорофілу, сприяє росту коріння.

Бор - впливає на формування квіткових бруньок, проростанню пилку, ріст коріння

Зовнішні ознаки дефіциту

Зовнішні ознаки дефіциту

У випадку, якщо рослинам не вистачає якогось певного елемента живлення, їхні біологічні процеси в тканинах можуть порушуватись.

Це сприяє зменшенню продуктивності, погіршенню процесів росту, а також призводить до морфологічних чи анатомічних змін. У рослини на листках починають з’являтись типові симптоми дефіциту певних елементів, на основі яких можна встановити потребу у добривах.

Поява зовнішніх візуальних ознак порушення мінерального живлення рослини пов'язана в першу чергу з тим, що рослини загинули, або незворотньо змінились. Ось чому так важливо якомога раніше і швидше виявити причини, що зумовлюють ці порушення у рослині.

Візуальна діагностика кореневого живлення плодово-ягідних культур є дуже важливою, оскільки вона допомагає вчасно виявити осередки несприятливого стану кореневмісного шару ґрунту. На табличці представлені зовнішні ознаки нестачі поживних елементів для плодово-ягідних культур.

Способи внесення добрив

Від достатньої кількості елементів живлення залежить не тільки врожайність, а й якість плодів та їх смакові властивості, термін зберігання та міст поживних речовин.

Найправильнішим та найбільш раціональним є комбінований спосіб внесення добрив:

 • основне підживлення (внесення в ґрунт восени);
 • основне весняне
 • позакореневе (шляхом обприскування).

Позитивного впливу на фізіологічний стан рослин та істотної прибавки врожаю можна досягти завдяки обприскуванню насаджень бором ,марганцем, та сумішшю їхніх солей у певних концентраціях у відповідні фази розвитку.

 

Позакореневе підживлення в певних умовах і в конкретних фазах розвитку рослин є єдиним способом усунення дефіциту певного елемента живлення.

Фази розвитку для плодово-ягідних культур

У плодово-ягідних культур існують такі критичні фази потреби елементів живлення:

 • набрякання бруньок – цвітіння;
 • інтенсивний ріст;
 • дозрівання плодів;
 • післязбиральний період.

Рекомендації по внесенню добрив

Рекомендації по внесенню добрив

Переважна кількість Азоту засвоюється насадженнями весною, коли відбувається нарощування листової маси та налив плодів. Нестача цього елемента призводить до погіршення цвітіння (вироджується насіннєвий зачаток, сповільнюється ріст пилкової трубки).

Фосфор активує ріст кореневої системи, збільшує кількість суцвіть під час цвітіння а також сприяє наливанню плодів. За для збільшення розміру плоду рекомендується  проводити основне підживлення фосфором по листу у фазу росту та наливання плодів. Так як фосфор є малорухливим елементом, то внесені фосфорні добрива необхідно заробляти на відповідну глибину для досягнення кращого результату. Якщо немає такої можливості, то цей елемент, внесений поверхнево, буде живити насадження протягом наступних років вирощування.

Компанія Макош рекомендує поповнювати запаси фосфору в ґрунті шляхом внесення Суперфосфату Макош від 200 до 300 кг/га, а також потрібно давати додатково в формі позакореневого підживлення. Це добриво має водорозчинний на 93% фосфор, а також кальцій та такі важливі елементи, як Бор та Цинк.

При позакореневому підживленні рекомендуємо вносити такі добрива:

 1. Рожевий бутон початок цвітіння:

Сульфат магнію кристалічний ARKOP (7-10 кг/га);

Максимус екстра Р (2-4 кг/га);

ЕКОЛИСТ МОНО Цинк (2-4 л/га);

ЕКОЛИСТ МОНО Бор  (1-3 л/га);

Максібор 21 (1-2 кг/га).

 1. Кінець цвітіння та зв'язування плодів

ЕКОЛИСТ МОНО Цинк (2-4 л/га);

ЕКОЛИСТ МОНО Бор  (1-3 л/га);

Максібор 21 (1-2 кг/га).

 1. Початок росту плодів

Сульфат магнію кристалічний ARKOP (7-10 кг/га);

Максимус екстра РК. (2-4 кг/га);

Haifa MKP (2-3 кг/га);

 1. Ріст та достигання плодів

ЕКОЛИСТ МОНО Кальцій (3-х разове внесення по 5 л/га) або HELIOPOTASSE Нітрат Кальцію

МАКСИМУС AminoMicro (3-х разове внесення по 3-5 кг/га)

 1. Після збору врожаю

ЕКОЛИСТ МОНО Цинк (2 л/га);

ЕКОЛИСТ МОНО Бор  (1 кг/га).

Для поповнення запасів поживних речовин рекомендується також використовувати комплексні мінеральні добрива, доповнені мікроелементами: MAKOSH UNIVERSAL z borem 200-300 кг/га або NPK Makosh z cinkiem 200-300 кг/га шляхом внесення в приштамбову зону.

Нестача Кальцію призводить до низки порушень: пробкова плямистість, гірка ямчатість (підшкірна плямистість) та ін. Кальцій, внесений під час наливання плоду, підвищує легкість та товарну якість плодів. Також цей елемент регулює водний обмін, збільшує міцність клітин в рослині. Рекомендується триразове підживлення плодових насаджень ЕКОЛИСТ МОНО Кальцій з кінця цвітіння і до достигання плодів.

З мікроелементів для плодових насаджень є надважливими Бор та Цинк. Щоб повністю забезпечити плодові культури цими елементами, необхідно вносити їх з мінеральними добривами при основному підживленні та вносити по листу в критичні періоди. Бор при внесенні в фазу рожевого бутону, забезпечує краще проходження процесу запилення, а при внесені в фазу росту та розвитку плодів покращує якість врожаю. Однією з особливостей цього елемента є нездатність рухатись від старих листків до молодих або до плодів. Тому рекомендується мінімум трьох кратне внесення таких мікродобрив, як ЕКОЛИСТ МОНО Бор 1-3 л/га або Максібор 21 1-2 кг/га.

Нестача Цинку призводить до неправильного розвитку пилкових трубок, що призводить до зменшення кількості зав’язі. Так як Цинк входить до складу більш як 30 ферментів, він має прямий вплив на розвиток молодих листків (хлорози) та пагонів. Нестачу цього елементу в рослині потрібно поповнювати мікродобривами ЕКОЛИСТ МОНО Цинк у дозі 2-4 л/га після цвітіння.

МАКСИМУС AminoMicro захистить дерево від весняних заморозків.

Вказані норми внесення мають загальний рекомендаційний характер, тому що лише агроном може визначити точну дозу, вид елемента живлення та фазу внесення, опираючись на ґрунтові дослідження, враховуючи особливості сорту і виносу елементів живлення культурою.

В компанії «Макош» працює сервісна підтримка агрономів експертів, які БЕЗКОШТОВНО надають консультацію по живленню всім аграріям України.

Замовити добрива

Якщо ви й досі думаєте, де можна купити мінеральні та мікродобрива рекомендуємо звернутись до компанії «Макош».

Завітавши на сайт компанії та ознайомившись з широким каталогом мінеральних добрив, ви зможете обрати для себе добриво на будь-який вибір за доступною ціною. Мінеральні добрива застосовуються для всіх с/г культур та на всіх типах ґрунтах при сівбі. Окрім цього, добрива мають гарну розчинність і швидко проникають в ґрунт при підживленні. Тому не гайте свого часу, телефонуйте нам за номером +38 067 431 57 05.

Компанія «Макош» рекомендує тільки відмінні добрива європейської якості.