+38 067 000 10 05

Сульфат амонію для рослин

 Сульфат амонію для рослин

В час, коли відбувається інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, рахується кожен елемент витрат на гектар. Для ефективного ведення господарства необхідно навчитись правильно керувати своїми витратами. Одним з елементів оптимізації витрат та збільшення урожайності культур являється мінеральне живлення.

Важливість азоту для рослин

Дослідження показали, що найбільший вплив на урожайність сільськогосподарських рослин має азот, на другому місці фосфор, далі калій та сірка. Технологія удобрення азотом значно відрізняється від інших елементів живлення, тому що він проходить через низку внутрішніх перетворень та має схильність до втрат. Також у порівнянні з іншими поживними речовинами, азот в рослину може потрапляти різними способами: з атмосфери, з ґрунту, з мінеральних добрив та листовим способом. Ще таким особливим та складним елементом азот робить те, що він може знаходитись в різних формах, кожна з яких веде себе по-різному.

Сьогодні поговоримо про таке важливе та цінне мінеральне добриво, як сульфат амонію. Він містить у собі амонійну форму азоту, яка дуже повільно рухається. В основному він знаходиться в поглинутому стані на поверхні ґрунтових колоїдів, тому що вони несуть на своїй поверхні вільні зв’язки з негативним зарядом і здатні приєднувати позитивно заряджені катіони NH4+ й міцно їх утримувати. Таким чином, катіон амонію стає не рухливим і поглинається кореневими волосками після проходження обмінних реакцій між ґрунтовими колоїдами та ґрунтовим розчином.

Сірка, яка входить до складу добрива, посилює засвоєння азоту. За нестачі хоча б 1 кг сірки рослина може недоотримати 10 кг азоту. Тому при побудові системи живлення необхідно враховувати цю особливість.

Виробництво сульфату амонію

Дане добриво містить:

 • 21% азоту амонійного;
 • 24% сірки (60% в перерахунку на триоксид сірки).

 

В хімічній промисловості даний вид мінеральних добрив можна отримати наступними шляхами:

 • через нейтралізацію сірчаної кислоти синтетичним аміаком;
 • через застосування аміаку із газу коксових печей для його хімічної реакції з сірчаною кислотою;
 • завдяки обробці гіпсу розчинами карбонату амонію;
 • при перероблені відходів, які отримуються завдяки виготовленню капролактаму;
 • через отримання із димових газів електростанцій і сірчанокислотних заводів.

 

Норми внесення сульфату амонію

Сульфат амонію застосовують як в основне удобрення, та і в ранньовесняне підживлення озимих культур. Внесення проводять розкидачами мінеральних добрив.

З рекомендацій спеціалістів компанії Макош, норма добрива під різні культури та під різні типи ґрунтів може коливатись від 100 до 300 кг в фізичній вазі. Сульфат амонію AS 21 представлений у вигляді кристалів розміром від 1 до 4мм. Має дуже гарну розчинність, дуже швидко проникає в грунт при підживленні (кристалічна форма швидше розчиняється в грунті).

Найбільше сульфат амонію підходить для основного внесення. Також застосовують його для підживлення озимих культур, пасовищ, сіножатей, а також в крапельне зрошення. Способи та терміни внесення сульфату амонію залежатиме від фізичних властивостей ґрунту та кліматичної зони вирощування. Крім того, сульфат амонію може додаватися в розчин рідких азотних добрив.

Дія сульфату амонію на ґрунтах

При тривалому застосуванні сульфату амонію на ґрунтах може спостерігатись зниження pH ґрунтового розчину. Чим кисліший грунт, тим швидше буде проявлятись ця негативна властивість. Для нейтралізації 100 кг сульфату амонію необхідно внести 130 кг вапна.

На чорноземах, які добре структуровані, мають високий вміст гумусу, підвищену ємність поглинання та буферність, підкислення відбувається тільки через 10-15 років. На каштанових ґрунтах і сероземах підстав побоюватися підкислення немає. Навіть на легких ґрунтах з достатнім зволоженням, внаслідок малої міграції, сульфат амонію буде найбільш ефективним азотним добривом.

Використання сульфату амонію для культур

Для забезпечення сільськогосподарських рослин впродовж вегетації азотом, для забезпечення правильного розвитку та стабільної врожайності використовують сульфат амонію. Але на різні культури він має різний вплив, наприклад:

 • на підкислення сульфатом амонію мало реагують озиме жито, льон-довгунець, овес;
 • не варто вносити сульфат амонію, якщо ґрунт підкислений під такими культурами, як кукурудза, цукровий та кормовий буряк, яра пшениця, коноплі;
 • застосування добрива особливо ефективне на хрестоцвітих культурах (ріпак, редька, капуста), які позитивно реагують на сірку;
 • ефективний сульфат амонію на овочевих культурах, в яких необхідно зменшити накопичення нітратів (картопля, морква).

Висновок

Аграріям при виборі добрив слід враховувати ряд таких факторів як економічна ефективність, безпечність, простоту у застосуванні, зберіганні та транспортуванні. Серед чисельності азотних добрив сульфат амонію є одним лідерів. Враховуючи попередні параметри, багато досвідчених агрономів надають перевагу саме цьому добриву перед не менш відомими аміачною селітрою та карбамідом.

Мінеральні добрива від Макош можна замовити за номером: 067 - 431 - 57 – 05 або на сайті makosh-group.com.ua.

В Макош добрива придбай – гарний врожай збирай!