fbpx

Суперфосфат: види, характеристика і застосування суперфосфатів

Superphosphate: species, characterization and application of superphosphates
Фосфор – один з найважливіших макроелементів, що необхідний для підвищення врожайності та якості сільськогосподарської продукції. Він приймає участь в диханні, передачі енергії в рослині та передачі спадкової інформації, розвитку кореневої системи. Крім того, фосфор має прямий вплив на утворення генеративних органів, що є дуже актуальним для рослин, товарними органами яких є насіння та плоди (плодові, зернові, ягідні та овочеві культури).

Нестача фосфору в рослин на початкових етапах вегетації, призводить до настільки негативних наслідків, що навіть відновлення належного фосфорного живлення на пізніших етапах не може їх виправити.

Він пришвидшує ріст і дозрівання рослин. Під впливом фосфору в листках активізується розклад білків і транспорт цих продуктів розкладу в репродуктивні органи (в зерно). Цей хімічний елемент покращує водне живлення рослини, що призводить до більш раціонального використання води. Тому суперфосфат (фосфорне добриво) забезпечує збільшення урожаю навіть за нестачі вологи в посушливі періоди. Завдяки фосфору в коренеплодах буряку цукрового утворюється цукор, а в картоплі — крохмаль.

Фосфор прискорює розвиток кореневої системи та ріст рослини на початкових стадіях вегетації. Під його впливом прискорюється процес розкладу речовин в насінні і транспорт продуктів розкладу в частини, що ростуть. В наслідок внесення гранульованого суперфосфату навіть в невеликих дозах, спостерігається підвищення врожайності всіх сільськогосподарських культур.

В народному прислів’ї говориться, що попереджений – значить озброєний. На ділі це означає, що ознаки нестачі будь-якого хімічного елемента, можна швидко виправити, внісши його у необхідній кількості, але потрібно пам’ятати, що коли ми бачимо явні ознаки дефіциту елементів, рослині завдано непоправної шкоди, ріст і розвиток рослини уже затримано, а це впливає на врожайність.

Кожна сільськогосподарська культура має свої ознаки фосфорного голодування. В зернових культурах при дефіциті Фосфору верхівки листків мають фіолетово-червоне забарвлення, при цьому такі рослини слабо кущаться.
У картоплі листки темно-зелені при дефіциті фосфору, вони розташовуються під гострим кутом від стебла, ріст рослини призупиняється, до того ж на кінчиках листків з’являється темно-коричнева смуга.

суперфосфат недостача чи надлишок

Нестача фосфору в цукрового буряка проявляється тим, що листки набувають темно-блакитного відтінку та стають дрібними , а також мають темно-коричневі або чорні краї при відмиранні.
Капуста набуває листки з жилками та вони стають темно-зеленими, а пізніше фіолетовими. З часом такого забарвлення набуває вся листкова поверхня.

Оскільки найбільше Фосфору міститься в репродуктивних органах (зерно), які виносяться з поля, то він майже не повертається в ґрунт і тому виникає потреба вносити фосфорні добрива. Унесенню фосфорних добрив альтернативи немає, тому що, на відміну від Азоту, Фосфор не надходить в ґрунт разом з опадами із атмосфери або завдяки фіксації симбіотичних бактерій.

Однак надлишок фосфору у рослинах проявляється тим, що листя жовтіє, з’являються некротичні плями та воно опадає. Рослини пришвидшують вегетацію.Через надлишок фосфатів у ґрунті, деякі мікроелементи будуть випадати в осад у вигляді малорозчинних солей і їх доступність для рослин стане нижче, у них можуть виявитися ознаки дефіциту цих елементів. До таких елементів можна віднести магній, марганець, залізо, мідь, цинк, кобальт та ін.

Як забезпечити рослини фосфором?

Фосфор міститься в ґрунті у мінеральній, та органічній формі. Переважають, природні мінеральні фосфати та загальний вміст вмісту гумусу в ґрунті та гранулометричного складу.
В той же час, фосфор, який входить до органічної частини ( фосфатидів, фітину білків), недоступний для рослин. Елемент стає доступний для рослин лише після його мінералізації, тобто розкладу фосфоровмісної органічної речовини мікроорганізмами до простих солей ортофосфатної кислоти.

як забезпечити рослину фосфором

 

 

 

 

 

 

В результаті основними джерелами Фосфору для рослин є кальцієві, магнієві, калієві, амонієві солі ортофосфатної кислоти. Проте, вони засвоюються тільки після їх гідролізу у ґрунті і перетворення за допомогою ферментів, що виділяє рослина.
В різних ґрунтах містяться різні сполуки Фосфору. В кислих ґрунтах більше фосфатів алюмінію та заліза, а на нейтральних та карбонатних ґрунтах, переважають фосфати Кальцію та Магнію.

На сьогоднішній день фосфорні добрива розділяють на три групи:

  • Легкорозчинні або водорозчинні – суперфосфат гранульований, порошкоподібний, суперфосфат подвійний;
  • Слаборозчинні або розчинні в легких кислотах – преципітат, томасшлак;
  • Важкорозчинні або розчинні в сильних кислотах – фосфорне борошно.

Найчастіше в великих фермерських господарствах застосовують гранульований суперфосфат.

За хімічним походженням та агрегатним станом суперфосфати поділяються на такі види:

  • Суперфосфат простий – це порошок сірого кольору, який може злежуватись при недотриманні рекомендованого рівня вологості. Містить фосфор у вигляді оксиду (Р2О5) до 20%. Виготовляють його шляхом обробки сірчаною кислотою фосфорної сировини (фосфоритів). Але зараз стає не надто поширеним в порівнянні з сучасними видами суперфосфатів;
  • Суперфосфат гранульований – виготовляється з простого суперфосфату шляхом закатування в гранули. Являє собою гранули сірого кольору, майже не злежується, містить до 20% фосфору, а також кальцій та сірку. Характеризується гарною розчинністю у воді, повільним і рівномірним вивільненням діючих речовин. Використовується для основного і припосівного удобрення культур в різних ґрунтово-кліматичних зонах;
  • Суперфосфат подвійний. При його отриманні, фосфорну сировину обробляють фосфорною кислотою, в результаті добриво містить більше фосфору в легкорозчинній формі і практично не містить гіпсу.

На сьогодні, одним з найкращих висококонцентрованих фосфорних добрив на ринку України є Суперфосфат Макош, до складу якого входить 19,5% Фосфору, 25 Кальцію, 30% Сірки, а також Бору та Цинку по 0,2%. Дане добриво гарно підходить під основне удобрення всіх культур, особливо воно є ефективним на хрестоцвітих та бобових через вміст бору та цинку.

Способи внесення суперфосфату в ґрунт

Суперфосфат від Макош

Для отримання найкращої ефективності суперфосфат потрібно вносити  таким чином, щоб він був якнайближче до кореневої системи рослини. Це пояснюється тим, що фосфор є малорухливим елементом, і тому внесення його на поверхню ґрунту без загортання є недоцільним. Крім того, такий спосіб внесення також забезпечує відмінний темп росту тих рослин, які полюбляють сірку.

Тому суперфосфат вносити з осені під оранку або в передпосівний обробіток з обов’язковим змішуванням з ґрунтом. Щоб отримати високий результат потрібно знати принцип взаємодії елементу з рослиною та необхідну пропорцію для конкретних рослин. Зазвичай, як застосовується суперфосфат, можна дізнатись в друкованих спеціалізованих рекомендаціях або ж проконсультуватись з постачальником, в якого купуєте добриво.

Простий і подвійний суперфосфат використовується при посадці розсади або посіві насіння в будь-який ґрунт. Для таких культур як озимий ріпак, соя та соняшник суперфосфат рекомендується вносити одразу в рядок при посіві. Такий спосіб внесення буде сприяти кращому розвитку кореневої системи, підвищувати опір рослин до несприятливих умов навколишнього середовища, прискорювати обмінні процеси в рослині.

Суперфосфат та pH ґрунту

Дуже важливим показником при засвоєнні фосфору з суперфосфату є кислотність ґрунтового розчину. Як всім нам відомо, фосфор найкраще засвоюється при нейтральному рН. Навіть на злегка кислих ґрунтах рівень засвоєння його падає, що робить недоцільним внесення такого добрива.
Для покращення засвоєння фосфору необхідно проводити меліоративні заходи, тобто розкислювати. Але такі агрозаходи не можна проводити за один рік. Між внесенням суперфосфату і меліоранта має проходити 2-3 місяці, а краще більше, адже при одночасному внесенні ми не можемо досягнути бажаного результату.

Норми внесення суперфосфату

Норму внесення суперфосфату потрібно регулювати в залежності від обраної культури та ґрунтово-кліматичних умов. Агрономи-експерти компанії Макош рекомендують наступні норми внесення цього добрива.

НОРМИ ВНЕСЕННЯ СУПЕРФОСФАТУ МАКОШ:

Озима та яра пшениця      100-180 кг/га
Озимий та ярий ріпак      150-250 кг/га
Озимий та ярий ячмінь      100-180 кг/га
Цукрові буряки      150-250 кг/га
Соя, горох      120-200 кг/га
Кукурудза      120-200 кг/га
Соняшник      120-200 кг/га
Картопля, овочі      120-200 кг/га

Що ж стосується плодових дерев та кущів, то на 1м2 потрібно вносити від 400 до 1000 г суперфосфату з одночасною приробкою в ґрунт. Норму потрібно регулювати в залежності від культури на її віку. Таким чином можна отримати пролонговану дію цього добрива, тому що діючі речовини будуть поволі розчинятись та живити рослини. Краще всього такий прийом можна робити восени, після того, як плодові дерева та кущі скинуть листя, або ж навесні перед початком вегетації.

Зірок: 1Зірок: 2Зірок: 3Зірок: 4Зірок: 5 (8 оцінок, середнє: 3.75 з 5)
Loading...

Скористайтеся БЕЗКОШТОВНОЮ 
програмою “Агроном 24”

+38 067-431-45-99 - Косой Тимофій (Захід)
+38 067-431-05-88 - Щегловський Микола (Схід)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТАТТІ
квітень 27 2020, 13:37
На сьогоднішній день, найпопулярнішим азотним добривом в Україні є аміачна селітра. І це не дивно, адже кожен господар на своєму полі хоче максимально реалізува...
квітень 14 2020, 16:24
Правильна система живлення для соняшника. Рекомендації по внесенню добрив від компанії Макош Соняшник – одна з найголовніших олійних культур сільського госп...
квітень 06 2020, 15:24
Мінеральне добриво NPK Makosh z cynkiem. Детальний огляд від компанії Макош До Вашої уваги представляємо добриво НПК Макош з цинком. Дане добриво найкраще...
квітень 06 2020, 14:40
?Saletrosan - 30? Азотно-сірчане добриво ▪️N - 30% ▪️NO3 - 12% ▪️NO4 - 18% ▪️SO3 - 17,5% Містить дві ефективні форми азоту:? -нітратну, яка працює ві...
РЕКОМЕНДОВАНА ПРОДУКЦІЯ
УПАКОВКА: 500 кг, 50 кг
Застосування:
Добриво універсальне, його можна використовувати під основний, передпосівний обробіток та при посіві. Рекомендуємо застосовувати двохфазне внесення: 70% від запланованої норми під основний обробіток; 30% від запланованої норми при посіві; або вносити 10...
УПАКОВКА: 25 кг
Застосування:
Кристалічна форма забезпечує зручне застосування, а добре розчинні форми  магнію та сірки забезпечують швидке засвоєння цих складників рослинами.  Магній та сірка (в оксидній формі) дуже добре засвоюється через листову поверхню навіть за низької температури. Може бути в...
УПАКОВКА: 500 кг
Застосування:
Можна вносити як перед оранкою, культивацією, закриттям вологи, посівом так і після сходів на ярих та озимих культурах. Найкраще вносити перед прогнозованими опадами. Добриво також використовують для підживлення озимих культур ранньою весною по мерзлоталому ґ...
УПАКОВКА: 20 кг
Застосування:
Добриво призначене для позакореневого, дрібнокапельного підживлення у вигляді водного розчину самостійно або разом з розчином сульфату магнію, карбаміду чи іншими мікродобривами, а також відповідним, перевіреним на сумісність, пестицидом. Розчин використати б...
УПАКОВКА: 500 кг, 50 кг
Застосування:
Добриво універсальне, його можна використовувати під основний, передпосівний обробіток та при посіві. Рекомендуємо застосовувати двохфазне внесення. 70% від запланованої норми під основний обробіток; 30% від запланованої норми при посіві; або вносити ...
БЕЗКОШТОВНА консультація агронома-експерта
Замовити