+38 067 000 10 05

Сульфат магнію: види, дозування, особливості застосування в Україні

Сульфат магния: виды, дозировка, особенности
Сульфат магнію – це цінне джерело сірки та магнію. Особливо він високоефективний для тих культур, що відчувають гостру нестачу цих елементів для повноцінного розвитку. Добриво впливає як на врожайність сільськогосподарських рослин в цілому, та і на його якісні показники – вміст білків, вуглеводів, вітамінів та багато ін. Магній відіграє найважливішу роль в процесі фотосинтезу, бо є головним ядром реакції.

Також він приймає участь на усіх етапах синтезу білків, управляє процесом засвоєння води кореневою системою. Сірка відіграє велику роль для правильного росту та врожайності рослин. Нестача сірки веде до сповільнення активності біологічних процесів, що відбуваються під час вегетації рослини.

Вона є невід’ємною частиною у процесі синтезу білків. Сьогоднішні реалії диктують нам такі умови, що мало виростити високий урожай – потрібно подбати й про його якість. Крім того, при підживленні сільськогосподарських культур враховують не лише рівень засвоєння поживних елементів, а й намагаються створити цілу систему живлення. Вона повинна ґрунтуватись на збалансованому співвідношенні макро- та мікроелементів, забезпечувати рослину в критичні фази розвитку.

Склад і властивість добрива

Сульфат магнію буває двох видів:

 • Гранульований;
 • Кристалічний.

Гранульований сульфат магнію представляє собою сірі гранули, розміром від 1 до 5 мм. Добриво гарно розчиняється у воді, підходить під усі культури.

Сульфат магнію кристалічний поділяється на семиводний та одноводний. Його вносять по листу шляхом оприскування. Семиводний сульфат магнію має такий вміст діючої речовини: 16% Mg та 30-32% S.

Норма витрати в баковій суміші – це 10-12кг/га. Одноводний сульфат магнію має більшу концентрацію діючої речовини: 23% магнію та 46% сірки. Такий вміст д.р. дозволяє зменшити норму витрат до 3-7 кг/га.

сульфат магнію Arkop

Особливості застосування сульфат магнію

Завдяки тому, що Сульфат магнію кристалічний концентрований ARKOP містить магній та сірку у водорозчинній формі, це добриво швидко поглинається рослинами. Навіть при низькій температурі, молекули магнію та сірки проникають в глиб листової поверхні.

Сульфат магнію кристалічний концентрований ARKOP можна застосовувати як самостійне добриво так і в поєднанні з іншими добривами та ЗЗР. При одночасному застосуванні з карбамідом значно зменшує ризики опіків у рослин, адже він нейтралізує біурет.

Завдяки своїй гранульованій формі MAKOSH MAGNEZOWY можна вносити в основні етапи обробітку ґрунту: перед оранкою, культивацією, закриттям вологи, як перед посівом так і після сходів на озимих та ярих культурах.

Сульфат магнію потрібно вносити тільки в зволожений ґрунт або перед прогнозованими опадами. В сухому ґрунті добриво не працює.

Після внесення добриво потрібно заробити, щоб досягнути максимального ефекту. Провідні агрономи країни вже багато років застосовують добриво для підживлення озимих рослин ранньою весною по мерзлоталому ґрунту. Добриво не містить складників, що обмежують схожість насіння. В садівництві підживлення слід здійснювати після збору врожаю.

Головна перевага сульфат магнію в тому, що воно вже працює через 24 години після внесення, тому що магній та сірка знаходяться в оксидній формі. Це так зване «добриво швидкого реагування»

Ознаки дефіциту магнію та сірки

Нестача магнію може проявлятись під виглядом хлорозу на листках. Особливо гостро нестача магнію проявляється на кислих ґрунтах – чим вища кислотність, тим менше там магнію. Сірка підвищує рівень засвоєння азоту з добрив, входить до складу амінокислот, білків, ферментів.

Нестача сірки в сільськогосподарських культурах проявляється наступними ознаками:

 • уповільнюється синтез білків та амінокислот;
 • відбувається нагромадження азоту у небілковій формі;
 • нагромаджується надлишкова кількість нітратів;
 • зменшується вміст цукрів;
 • зменшується вміст жирів в олійних культурах;
 • рослини призупиняють ріст та розвиток;
 • листки стають світло-жовтими;
 • зменшується кількість стручків;
 • знижується стійкість до хвороб і шкідників;
 • знижується життєздатність бульбочкових бактерій;
 • качани кукурудзи гірше наповнюються зерном.

Ознаки дефіциту сірки

При дефіциті в рослинах магнію спостерігаються такі ознаки:

 • пригнічується ріст рослин;
 • погіршуються процеси формування та достигання плодів;
 • процес синтезу хлорофілу уповільнюється;
 • знижується врожайність;
 • знижується якість продукції;
 • зменшується супротив хворобам;
 • ріст коренів пригнічується;
 • зменшується зав’язування качанів і формування зерна;
 • з’являється міжжилковий хлороз.

Ознаки дефіциту магнію

При нестачі магнію відбувається зменшення рівня засвоєння фосфору в рослинах, навіть за умови забезпечення рослин фосфорними добривами в достатній кількості, адже останній рухається по рослині в органічній формі.

Листки стають плямистими (мармуровими), жовтуватими чи блідими. При дуже сильній недостачі магнію, листя на рослині відмирає та опадає, а сама рослина може не плодоносити. Найчастіше ознаки дефіциту цього елементу проявляються в другій половині вегетаційного періоду.

Норми внесення та дозування для культур

КультураВплив сірки та магнію на росилиниРекомендована доза внесення кг/га
Luboplon  Arkop
Ріпак (Рапс)S – збільшує вміст жирів, покращує ріст рослин та врожайності, підвищує опір рослин до хвороб, низьких температур та посухи, враження шкідниками. Покращує засвоєння азоту та зменшує вміст нітратів.
Mg - збільшує врожайність, вміст хлорофілу, опір до хвороб, покращує накопиченню ефірних олій та жирів. Завдяки магнію підвищується концентрація поживних речовин у клітинному соку кореневої шийки, що підвищує морозостійкість. Рослини ріпаку, що були пошкоджені під час зимівлі, швидше відростають при підживленні сульфатом магнію кристалічним.
150-2003-7
2-3 обробки за вегетаційний період
СояS - сприяє кращому росту та збільшенню врожайності, кількості стручків і насіння в них; збільшує стійкість до посухи, хвороб та шкідників. Сприяє засвоєнню необхідної кількості азоту та зменшує вміст нітратів.
Mg - збільшує врожайність, накопичення жирів, вміст хлорофілу та стійкість проти хвороб. Достатній вміст магнію знижує негативний вплив надлишку азоту в живленні.
80-1403-7
2-3 обробки за вегетаційний період
КукурудзаS - сприяє кращому росту та збільшенню врожайності, збільшує опір до хвороб, посухи, ураження шкідниками. Качани краще заповнюються зерном. Сприяє засвоєнню необхідної кількості азоту та зменшується вміст нітратів.
Mg - збільшує врожайність та опір до хвороб, впливає на процеси цвітіння та запилення, що сприяє закладці качанів і формуванню зерна.
100-1803-7
2 обробки за вегетаційний період
СоняшникS - збільшує вміст жирів у насінні, сприяє кращому росту та збільшенню врожайності, збільшує стійкість до посухи та хвороб. Сприяє засвоєнню необхідної кількості азоту та зменшується вміст нітратів.
Mg -  збільшує врожайність, бере участь в процесах цвітіння та запилення, підвищує кількість жирів та ефірних олій, збільшує стійкість до хвороб.
100-1503-7
1-2 обробки за вегетаційний період
Зернові
(ячмінь, жито, пшениця)
S - сприяє кращому росту та збільшенню врожайності, захищає від вилягання, посухи і низьких температур, хвороб, шкідників, покращує кількість та якість клейковини та білка в зерні. Сприяє засвоєнню необхідної кількості азоту.
Mg – зернові споживають велику кількість магнію. Він збільшує врожайність, стійкість проти хвороб та вміст хлорофілу, сприяє формуванню добре розвинутої кореневої системи, а в озимих культур зростає вміст цукрів та морозостійкість, активізує синтез білків, збільшує їх вміст та якість.
80-1403-7
2-3 обробки за вегетаційний період
Цукровий бурякS - сприяє кращому росту та збільшенню врожайності, збільшує стійкість проти хвороб, посухи, ураження шкідниками. Сірка сприяє збільшенню вмісту цукру у коренеплодах. Сприяє засвоєнню необхідної кількості азоту та зменшується вміст нітратів.
Mg - нестача магнію гальмує нагромадження сахарози в коренеплодах та підвищує концентрацію розчинного азоту, що призводить до зниження урожаю. Завдяки магнію знижується негативний вплив надлишку азоту.
150-2003-7
2-3 обробки за вегетаційний період
КартопляS - сприяє кращому росту та збільшенню врожайності, рослин краще протистоять хворобам, посусі, ураженню шкідниками. Сірка стимулює збільшенню вмісту крохмалю у бульбах картоплі. В овочевих культурах зменшується вміст нітратів.
Mg – для картоплі магній досить важливий, адже завдяки цьому елементу підвищується врожайність, збільшується кількість бульб, посилюється синтез крохмалю та стійкість проти хвороб.
100-1503-7
2-4 обробки за вегетаційний період
Плодові дерева та кущіS – допомагає засвоїти азот, при використанні з карбамідом, захищає від негативної дії біурету, збільшує кількість квітів.
Mg – в багаторічних насадженнях впливає на якісні характеристики плодів, пришвидшує їх достигання та транспортабельність, підвищує опір до хвороб та шкідників.
100-1507-10
2-4 обробки за вегетаційний період

Способи внесення сульфат магнію

Досвідчені агрономи вносять сульфат магнію двома способами:

 1. прикоренево;
 2. позакоренево – по листу.

Прикоренево вноситься гранульований сульфат магнію разом з азотними добривами для підживлення озимих культур по мерзло-талому ґрунті. Для інших культур його рекомендують вносити або розкидачем, або сівалкою, але з обов’язковим змішуванням з ґрунтом. Норма внесення залежить від культури та від типу ґрунту та становить 60 - 120 кг/га.

Для підживлення саду, необхідно викопати рівчак навколо стовбурів дерев, внести добриво та присипати землею.

Для швидкої компенсації нестачі магнію та сірки використовують кристалічний сульфат магнію для позакореневого живлення. Його розчиняють у воді та вносять шляхом оприскування. Це добриво можна вносити або самостійно або додавати до бакової суміші.

Норми внесення та кількість обробок визначає агроном з урахуваннях особливостей сорту та стану рослин. В середньому за вегетаційний період рослини обробляють 1-4 рази дозуванням 3-7 кг/га.

Сумісність з іншими добривами

Внесення фосфорних, калійних та азотних добрив, підвищує потребу рослин у магнію та сірці, адже для них важливе співвідношення між усіма елементами живлення.

MAKOSH MAGNEZOWY агрономи експерти компанії «Макош» рекомендують вносити одночасно з внесенням інших азотних, фосфорних і калійних добрив під час обробітку ґрунту.

Сульфат магнію кристалічний концентрований Arkop –це прекрасне водорозчинне добриво, що добре змішується в баковій суміші з іншими водорозчинними мікродобривами, карбамідом та пестицидами.

Однак, не варто забувати, що перед першим використанням нового добрива, необхідно перевірити всі компоненти робочого розчину на сумісність.

Де купити сульфат магнію?

Щоб купити оптом сульфат магнію в Україні, звертайтесь в компанію «Макош», що є офіційним дилером польських мінеральних добрив на території України. Безкоштовна доставка вагонами та автомобільним транспортом до Вашого господарства.

Розробка індивідуальної карти живлення з урахуванням особливостей ґрунтів, сортів, кліматичних умов та сівозміни. Замовляйте добрива на нашому сайті та отримуйте якісні європейські добрива за доступними цінами. Ціна на сульфат магнію залежить від об’єму замовлення та способу і регіону доставки. Замовляйте добрива завчасно в надійного постачальника.